Aallonpituusselektiivinen piille toteutettu termopari

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1998
Major/Subject
Elektronifysiikka
Mcode
S-69
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Kuivalainen, Pekka
Keywords
termopari, Seebeck-vakio, absorbaattori, hiilidioksidin absorptio, signaalikohinasuhde, termojännite
Other note
Citation