Laajakaistaiset tehovahvistimet tulevaisuuden radiojärjestelmissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Piiritekniikka
Mcode
S-87
Degree programme
Language
fi
Pages
xii + 60
Series
Abstract
Tehovahvistin on yksi tärkeimmistä lohkoista radiolähettimissä lähettimen kaistan, energiatehokkuuden sekä toimivuuden kannalta. Tehovahvistimen suunnitteluun perehtyminen on siten erittäin tärkeää. Tässä työssä käydään läpi tehovahvistinten suunnitteluun liittyvät käsitteet sekä eri tehovahvistinluokkien määrittely ideaalisten tehovahvistinten teorian avulla. Työssä keskityttiin uuden J-luokan tehovahvistimen ominaisuuksien selvittämiseen. Työn suunnittelun lähtökohtana oli laajakaistaisen korkea hyötysuhteisen tehovahvistimen toteuttaminen kannettavaan radiolaitteeseen. Työssä toteutettiin vertailu eri tehovahvistinluokkien osalta simulaattorin avulla. Simulaatiotulosten perusteella vertailtiin J-luokan tehovahvistimen käyttäytymistä muihin simuloituihin tehovahvistinluokkiin sekä kirjallisuudesta löytyviin muihin J-luokan toteutuksiin. J-luokan tehovahvistin perustuu transistorin nieluvirran ja -jännitteen aaltomuotojen muokkaamisen toisen harmonisen taajuuskomponentin avulla. Tässä työssä simuloitu J-luokan tehovahvistin yltää kaistanleveydeltään kirjallisuudessa esitettyihin toteutuksiin, mutta jää hyötysuhteeltaan huonommaksi.
Description
Supervisor
Ryynänen, Jussi
Thesis advisor
Stadius, Kari
Keywords
power amplifier, tehovahvistin, class-J, J-luokka, radio frequency, radiotaajuus, broadband, kaistanleveys, efficiency, hyötysuhde
Other note
Citation