Skeemateorian soveltaminen kausaalisuuden ja elollisuuden havaitsemiseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2010
Department
Major/Subject
Laskennallinen ja kognitiivinen biotiede
Mcode
S3001
Degree programme
Bioinformaatioteknologian tutkinto-ohjelma (BIO)
Language
fi
Pages
24 s.
Series
Description
Supervisor
Turunen, Markus
Thesis advisor
Valpola, Harri
Keywords
skeemateoria, skeema, kehys, kausaalisuus, elollisuus, oppiminen
Other note
Citation