En statistik undersökning av ismotståndskomponenterna utgående från modellförsök

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1973
Major/Subject
Laivanrakennustekniikka
Mcode
03.62
Degree programme
Language
sv
Pages
55 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kostilainen, Valter
Keywords
Other note
Citation