Vesi- ja energiayhtiöiden tiedonsiirtojärjestelmien ja mittausten vertailu ja kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 84 s. + liitt. 16
Series
Abstract
Tutkimuksessa vertailtiin vesi- ja energiayhtiöiden tiedonsiirtojärjestelmiä ja mittauksia sekä etsittiin yhteisiä tekijöitä teknillisiin ratkaisuihin, jotka olisivat siirrettävissä toimialalta toiselle. Tavoitteena oli löytää kokonaisvaltaisia standardeja ratkaisuja vesi- ja energiayhtiöiden tiedonsiirtojärjestelmiä ja mittauksia varten. Nykyistä tilannetta kartoitettiin mm. tiedonsiirtotekniikoiden ja - protokollien, käytönvalvonnan kattavuuden sekä kaukoluettavien kulutusmittareiden osalta. Tämän lisäksi kartoitettiin vesi- ja energiayhtiöiden keskinäistä yhteistyötä ja tulevaisuuden kehityssuuntia kaukokäytön ja tiedonsiirron sekä verkostojen rakentamisen ja ylläpidon osalta. Yhteisiä ratkaisuja tiedonsiirrossa olivat johdinpohjaiset yhteydet (parikaapeli) ja radiomodeemin käyttö. Tiedonsiirtoprotokollien osalta TCP/IP- pohjaiset ratkaisut tulivat yhteisenä tekijänä esille. Lisäksi IEC- protokollat ja erityisesti IEC 61850 lisää tulevaisuuden automaatio- ja kaukokäyttöjärjestelmien teknillistä yhteensopivuutta. Yhteistyö- ja kehityskohteista tärkeimpinä nousivat esille verkostojen yhteisrakentaminen ja yhteinen AMR sekä tiedonsiirtoyhteyksien rakentaminen ja ylläpito. AMR:n toteuttaminen liittämällä sähkön-, kaukolämmön- ja veden kulutusmittaukset samaan kaukoluentajärjestelmään tuo etuja kaikille osapuolille. Tiedonsiirtojärjestelmien rakentamisen ja kunnossapidon ulkoistaminen joko osittain tai kokonaan erilliselle yhtiölle tehostaisi myös verkkoyhtiöiden liiketoimintaa.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Keywords
power systems, sähköverkot, district heating, kaukolämpö, water systems, vesijohtojärjestelmä, communication protocol, käytönvalvonta, automatic meter reading, SCADA, tietoliikenneprotokolla, TCP/IP, IEC 61850, mittareiden kaukoluenta, AMR
Other note
Citation