Asumajätevesien biologisen puhdistuksen käyttömahdollisuuksista vesiensuojelussa erityisesti fosforin poistoa silmälläpitäen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1968
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 119
Series
Description
Supervisor
Pasanen, Mauri
Thesis advisor
Kaitera, Pentti
Keywords
Other note
Citation