Kuumahierreprosessin ajotavan optimointiin tähtäävä hallintasuureiden peruskartoitus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1976
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
79 s. + liitt. 81
Series
Description
Supervisor
Ryti, Niilo
Keywords
Other note
Citation