Teollisesti valmistettujen NbTi-suprajohtimien kryogeeninen testaus: kriittisen virran mittauslaitteiston ja -menetelmien kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Materiaalifysiikka
Mcode
2.44
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 136
Series
Description
Supervisor
Lounasmaa, Olli V.
Thesis advisor
Collan, Heikki
Keywords
Other note
Citation