Project specific modifications in V5.2 interface

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
xiii + 70 s. + liitt.
Series
Abstract
V5 on ETSI:n määrittelemä puhelinkeskuksen avoin liittymäverkkorajapinta, jonka avulla teleoperaattori voi rakentaa oman verkkoratkaisunsa hyödyntäen joustavasti eri valmistajien laitteita. ETSI:n V5 PSTN-spesifikaatio määrittelee kaikki PSTN-merkinantoon liittyvät sanomat ja parametrit, jotka voidaan lähettää V5-rajapinnan yli. Näistä poimitaan kansallisen PSTN-protokollan toteuttama kokonaisuus kansallisen mapping- eli sovitusprotokollan avulla ja näin tarkentaa standardin avoimeksi jättämiä määrittelyjä. EWSD on Siemensin puhelinkeskusjärjestelmä. Jotta V5-rajapinta voidaan ottaa käyttöön EWSD-ohjelmistoprojektissa, niin. V5-ohjelmistoon on tehtävä projektikohtainen sovitus, joka toteuttaa kyseisen maan tai projektin mapping-protokollan. Tapoja, joilla sovitus voidaan toteuttaa on useita. Muutokset voidaan tehdä suoraan ohjelman lähdekoodiin tai komentotiedostolla jälkikäteen. Lisäksi muutettava kohde voi vaihdella johtuen EWSD-ohjelmiston modulaarisesta rakenteesta. Tässä työssä esitellään V5-standardiperheen ja siihen kuuluvan V5.2-rajapinnan ominaispiirteitä ja periaatteita EWSD:ssä sekä esitellään tärkeimmän sovituskohteen, PSTN-ohjelmiston muutostarpeita ja -tapoja toteutuneiden esimerkkitapausten avulla., Ohessa kuvaillaan myös V5-määrittelyspesifikaatioiden ominaisuuksia ja vaikutuksia projektisovituksiin. Lopuksi näihin tapauksiin käytettyjen menetelmien etuja ja heikkouksia arvioidaan ja perustellaan. Lisäksi on tarkoitus pohtia menetelmien sopivuutta erilaisiin uusiin tapauksiin ja projekteihin. Tarkoituksena on, että tutkimuksesta olisi hyötyä tulevissa V5- ja varsinkin V5.2-projekteissa. Sopivimpien muutostapojen ja kohtien käyttäminen lyhentää projektin läpimenoaikaa, helpottaa ylläpitoa ja jatkokehitystä, säästää resursseja, tuo taloudellista hyötyä ja antaa kilpailuetua.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Loukojärvi, Heikki
Keywords
interface, V5.2, access network, rajapinta, tilaajaverkko, EWSD
Other note
Citation