Rahoituslaskelman julkistaminen vapaaehtoisesti: syitä ja seurauksia

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2015
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
101
Series
Abstract
Tämä tutkimus käsittelee rahoituslaskelman julkistamista osana tilinpäätöstä ilman, että siihen on lainsäädännöllistä velvoitetta. Laskelman julkistaminen on pakollista ainoastaan suurille ja keskisuurille yrityksille. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää syitä laskelman vapaaehtoiseen julkistamiseen pienissä yrityksissä ja mitä mahdollisia seurauksia julkistamisella on. Tutkimuksessa haastateltiin 15 taloushallinnon asiantuntijaa. Heistä 10 edusti yrityksiä, joissa seitsemässä rahoituslaskelma oli julkistettu vapaaehtoisesti. Lisäksi haastateltiin viittä edustajaa yrityksille keskeisistä sidosryhmistä. Tutkimustulosten mukaan rahoituslaskelman julkistamiselle voi olla useita syitä samassa yrityksessä. Useimmiten julkistaminen perustui omistajan tahtoon, mutta myös yleistä avoimuutta sidosryhmiä kohtaan korostettiin. Tutkimustulos antaa tukea sille, että agenttikustannuksia voi olla myös pienissä yrityksissä, ja niitä pyritään vapaaehtoisilla julkistuksilla pienentämään. Tutkimuksessa saatiin lisäksi viitteitä siitä, että yrityksen toimialalla ja liiketoiminnan luonteella on vaikutusta siihen, julkistaako yritys rahoituslaskelman vai ei. Pankin, rahoitusyhtiön ja tilintarkastajan päätöksentekoon vapaaehtoisella rahoituslaskelmalla ei pystytä haastatteluiden perusteella vaikuttamaan. Luottotietoyhtiön päätöksentekoon laskelmalla voi olla tapauskohtaista vaikutusta, mutta kokonaismerkitys jää pieneksi. Vaikuttaa siltä, että yritys ei pysty rahoituslaskelmalla juurikaan pienentämään vieraan pääoman käyttöön liittyviä agenttikustannuksiaan. Rahoituslaskelmaa koskeva keskustelu on erittäin ajankohtaista, koska odotettavien lainsäädäntömuutosten myötä laskelman julkistaminen on lähitulevaisuudessa pakollista ainoastaan suurille yrityksille. Vapaaehtoisuuden ala siis laajenee kaikkiin pk-yrityksiin, mikä lisää kiinnostusta laskelman vapaaehtoisen julkistamisen syihin ja seurauksiin.
Description
Keywords
rahoituslaskelma, vapaaehtoinen julkistaminen, vapaaehtoinen julkaiseminen, julkistaminen, julkaiseminen, pienet yritykset, agenttiteoria
Other note
Citation