Eliittidiskurssin mediakehyksen tulkinta uutisten kommenttipalstoilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Finnish Business Communication
Talouselämän viestintä
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
90
Series
Abstract
Tavoitteet Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten internet-uutissivustolla journalistisen prosessin kautta luotu mediakehys näkyy vastaanottajakehyksen kautta. Aihetta tutkitaan analysoimalla saman aihepiirin uutisten keskustelupalstan tekstejä. Media- ja vastaanottajakehys ovat nk. tulkintakehyksiä eli asioita, jotka auttavat ihmisiä organisoimaan näkemäänsä ja kokemaansa strukturoidulla tavalla. Mediakehyksellä tavallisesti tarkoitetaan sitä, miten lehtijuttu käsittelee todellisuutta ja miten se tuodaan esille. Vastaanottajakehys puolestaan on lukijan mielensisäinen maailmankuva, joka on pohjana uutisjutun käsittelylle ja siten mielipiteille aiheesta. Toisena tavoitteena on selventää nk. eliittidiskurssin ja kansalaisdiskurssin suhtautumista toisiinsa. Tähän liittyy se, miten kansa vastaanottaa eliitin teot, puheet ja vaikuttamisen keinot, eli miten lukija-keskustelijoiden kommenteista nähdään suhtautuminen eliitin toimintaan ja sanomisiin. Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimusaineistona on Helsingin Sanomien verkkosivulla hs.fi aikavälillä 14.2.2012-28.3.2012 julkaistut uutiset samaan aihepiiriin kuuluvista kahdesta aiheesta. Aiheina ovat kohu Finnairin toimitusjohtajan asuntokaupasta ja Finnairin johdolle maksetuista ylimääräisistä bonuksista. Tutkimusmenetelmänä on systeemis-funktionaalinen kieliteoria ja erityisesti sen ideationaalinen metafunktio. Tulokset Keskeisenä tuloksena on, että keskustelupalstojen kommentit liittyvät kyseisen uutisen kehykseen ja edellisten uutisten kehyksiin ja tietoon. Uutisen käsittelytapa vaikuttaa kommenttien tiedollisen ulottuvuuden lisäksi osaltaan niiden mielipiteeseen, ja uutisen kehystä ja mielipiteiden enemmistöä vastaan argumentoivat kommentit ovat vähemmistössä. Eliitin näkemykset koetaan usein vääriksi, poliittisen- ja talouseliitin lisäksi myös akateemisen eliitin kohdalla. Negatiivisen uutisoinnin kohteena olevan yrityksen edustajien ja asianomaisten näkemykset koetaan usein selittelyksi. Toisaalta keskustelupalsta koetaan heikoksi tavaksi vaikuttaa. Tutkimuksen havainnot tukevat aiempien mediatutkimusten havaintoja siitä, että uutisaiheen valinta ja uutisen käsittelytapa vaikuttavat hyvin paljon siihen, miten lukija käsittelee aihetta.
Description
Keywords
media, keskustelupalstat, uutiset, tulkintakehys
Other note
Citation