Suomen kirjanpitolainsäädännön ja IAS-standardien erot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvostamisessa ja jaksottamisessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Laskentatoimi, Kirjanpito, Standardit, Lainsäädäntö
Other note
Citation