Työnantajakuvan merkitys rekrytoinnissa ja työntekijöiden sitoutumisessa – kannattaako työnantajakuvaan panostaa?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Johtaminen
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Tutkielmani käsittelee työnantajakuvan merkitystä organisaatiolle. Keskityn erityisesti työnantajakuvan merkitykseen rekrytoinnissa ja työntekijöiden sitoutumisessa. Työnantajakuva on markkinoinnista johdettu käsite, joka tarkoittaa työntekijöiden, potentiaalisten työntekijöiden ja muiden sidosryhmien havaintoja ja näkemyksiä työnantajasta. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Työssä esittelen ja vertailen tieteellisiä artikkeleita työnantajakuvasta, rekrytoinnista ja työntekijöiden sitoutumisesta sekä näiden sidoksista toisiinsa. Tutkielmani pohjustukseksi esittelen työnantajakuvatutkimuksen kehitystä vuoden 1996 työnantajakuva-termin julkaisemisesta nykypäivään. Tämän jälkeen keskityn työnantajakuvan merkitykseen rekrytoinnissa, jossa pääpaino on potentiaalisten työntekijöiden houkuttelemisessa ja työnantajakuvan vaikutuksissa rekrytointiprosessiin. Rekrytoinnin jälkeen keskityn työnantajakuvan merkitykseen organisaation sisällä, ja pääpaino on työntekijöiden sitoutumisessa. Tutkielmani johtopäätös on, että organisaation kannattaa panostaa työnantajakuvaansa, sillä työnantajakuva antaa lukuisia hyötyjä organisaatiolle. Rekrytoinnissa onnistunut työnantajakuva houkuttelee enemmän kyvykkäitä työnhakijoita. Lisäksi rekrytointiprosessi on tehokas, rekrytointikustannukset alhaiset, eikä organisaatiolla ole ongelmia täyttää avoimia työtehtäviä. Organisaation sisällä työnantajakuvalla on merkittävä vaikutus työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja sitoutuneisuuteen, jotka vaikuttavat myönteisesti organisaation suoritukseen ja henkilöstökustannuksiin.
Description
Thesis advisor
Yli-Kauhaluoma, Sari
Keywords
työnantajakuva, rekrytointi, sitoutuminen, organisaatio
Other note
Citation