Valosaaste hyönteisille merkittävänä elinympäristöongelmana

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
23
Series
Abstract
Ihmiskunnan jäljet maapallolla näkyvät jokaisella mantereella, ja tämä voidaan todistaa öisin avaruudesta otettujen satelliittikuvien avulla. Valosaaste ympäristöongelmana ei rasita ainoastaan terveyttämme, vaan heikentää myös ympäristön tilaa. Vaikka ihmiset eivät välttämättä huomaa valosaasteen luomaa rasitetta, vaikuttaa se huomattavasti maapallon pienimpiin eliöihin, kuten hyönteisiin. Evoluutiossa ei ole kehittynyt yhtäkään eliötä, joka olisi sopeutunut jatkuvaan valaistukseen, ja siksi aihetta on tärkeää tutkia. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tuoda esille valosaasteen aiheuttamia ongelmia hyönteisille, sekä koota yhteen tapoja, joiden avulla esimerkiksi maisema-arkkitehti voisi positiivisesti vaikuttaa valosaasteen määrään jo suunnitteluvaiheessa. Työ on kirjallisuustutkimus. Usein oletetaan, että valosaaste vaikuttaa luontoon vähemmän kuin muut ympäristökuormitukset. Nykyään on kuitenkin tärkeä muistaa, että luonnossa kaikki muutokset punoutuvat yhteen, ja valosaaste on yhtä lailla esimerkiksi ilmansaasteiden kanssa ilmastonmuutokseen vaikuttava tekijä. Keinovalon levitessä, pimeässä elävät eliöt rasittuvat entisestään, ja tulevaisuudessa myös me ihmiset joudumme kärsimään seurauksista. Eliöiden liikkumisen vaikeutumisen ja luonnollisten elinympäristöjen katoamisen ja pirstoutumisen myötä biodiversiteetti köyhtyy. Kaupungeissa yleisimmät valosaasteen lähteet ovat asuminen, katuvalaistus, liikenne ja valomainonta. Liki kolmannes kaikista maailman selkärankaisista ja yli kuusikymmentä prosenttia selkärangattomista lajeista ovat aktiivisia hämärässä tai öisin. Öinen keinovalo vaikuttaa siis melko suureen määrään eliöitä, häiritsemällä muun muassa liikkumista, ruokailua ja pariutumista. Huonosti suunniteltu valaistus lisää turvallisuusriskejä, kuluttaa energiaa, haaskaa rahaa ja aiheuttaa terveys- ja ympäristöhaittoja. Helpolta kuulostava nyrkkisääntö valosaasteen vähentämiseksi olikin se, että valoja pidetään päällä ainoastaan silloin, kun niille on tarvetta. Jotta pimeyttä voidaan suojella myös tulevaisuudessa, on hyvä ottaa huomioon myös keinovalon laatu, aika, jolloin valo palaa, sekä alue, johon valo ulottuu. Maisema-arkkitehtina voi olla haastavaa päästä vaikuttamaan valaistukseen, sillä arkkitehdit eivät yksin ole vastuussa siitä suunnittelun osasta. Tämän takia olisikin tärkeää tehdä yhteistyötä muiden alojen ammattilaisten kanssa, jotta jo suunnitteluvaiheessa olisi selvää, mitkä keinovalot olisivat ekologisuuden kannalta ympäristölle parhaat.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Keywords
valosaaste, keinovalo, hyönteiset, ympäristöongelma, biodiversiteetti, ilmastonmuutos
Other note
Citation