Helmitaulu mielenosoituksessa - poeettinen kannanotto poliittiseen tilanteeseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2019
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
23
Series
Abstract
Opinnäytetyön lähtökohtana on esittävien taiteiden lavastuksen kandiopintojen kurssityönä toteutettu helmitaulu. Se oli aikaan ja paikkaan sidoksissa oleva installaatio, joka oli osana turvapaikanhakijoiden mielenosoitusta Helsingin Rautatientorille keväällä 2017. Puurunkoisen helmitaulun ”helmet” olivat käytettyjä pahvimukeja, jotka oli kerätty mielenosoituspaikalta. Tehtävänannon lähtökohtana oli ekologisuus – työhön tuli löytää jokin kierrätetty materiaali. Se herätti ajatuksia ja kiinnostusta ekologisempaan lavastamiseen. Helmitaulutyö otti kantaa suomalaiseen turvapaikkapolitiikkaan kuvaamalla sen laskennallisuutta ja ihmisten muuttumista numeroiksi. Opinnäytetyö käsittelee lavastajaksi kasvamista suhteessa maailman tilanteeseen. Työssä tarkastellaan, miten huoli ilmastonmuutoksesta ja rasismista toimivat taiteellisen työn vaikuttimena ja motiivina. Keskeisenä teoreettisena tukena työssä on antropologian professori Ghassan Hagen kirja Is Racism an Environmental Threat, jossa kuvataan, millä tavalla ja miten elimellisesti ilmastokriisi ja rasismi juontuvat toisiinsa. Opinnäytetyön prosessissa ajatukset turvapaikanhakijoiden mielenosoituksesta, huoli ilmastonmuutoksesta ja oman lavastajan äänen löytyminen kutoutuivat yhteen ja peilautuvat Hagen ajatuksiin. Roska ja jäte ovat opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä. Helmitaulutyön materiaalina käytettiin roskaa, pois heitettyjä kertakäyttökuppeja. Hage puolestaan käsittelee kirjassaan, miten roska/jäte toistuvat kielenkäytössä meressä kelluvista jätteistä sekä muslimiturvapaikanhakijoista puhuttaessa. Työn materiaalina on henkilökohtaisesti lähelle tullut kokemus eriarvoisuudesta. Opinnäytteessä käsitellään, miten oman kokemuksen prosessointi muuntuu taideteokseksi. Maailman havaitseminen ja osallistumisen kokemus antoi impulssin taiteelliseen työhön. Oman äänen ja inspiraation löytyminen oli hyvin tärkeä osa kandiopintoja, ja vahvisti siten lavastajaksi kasvamista. Lavastajan työ on murroksessa. Edessämme on välttämättömiä muutoksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ja myös lavastajan työnkuva muuttuu. Koordinaatteja voi joutua tarkastelemaan useastikin. Opinnäytetyön pohjalla on kuitenkin vahva usko taiteen mahdollisuuteen vaikuttaa ajattelun ja arvojen syviin virtoihin. Taide voi auttaa ymmärtämään ja kunnioittamaan toiseutta, ja opettaa ajattelemaan uudella tavalla.
Description
Supervisor
Nenonen, Camilla
Thesis advisor
Nenonen, Camilla
Keywords
lavastaminen, installaatio, ekologisuus, rasismi, mielenosoitus, ilmastonmuutos
Other note
Citation