Uutto-olosuhteiden ja entsyymikäsittelyn vaikutus rukiin soluseinän polysakkaridien liukenemiseen ja viskositeettiominaisuuksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1993
Major/Subject
Biokemia
Mcode
Kem-30
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 103
Series
Description
Supervisor
Laakso, Simo|Poutanen, Kaisa
Thesis advisor
Härkönen, Helena
Keywords
Other note
Citation