Tekstiilitehtaan värjäämön lauhteen ja lämmön talteenoton kehittäminen sekä höyryjärjestelmien täydentäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Energiatekniikka
Mcode
Ene-47
Degree programme
Language
fi
Pages
131
Series
Description
Supervisor
Fogelholm, Carl-Johan
Thesis advisor
Fogelholm, Carl-Johan
Keywords
Other note
Citation