Koskesta on saatava 5000 teor. h.v. , jotka aiotaan käyttää rakennettavaa puuhiomoa ja paperitehdasta varten. On suunniteltava sopiva laitos, jolloin on huomioonotettava , että höyrymenekki on saatava mahdollisimman pieneksi. Tarkoitus on valmistaa sanomalehtipaperia vientiä varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1920
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
91
Series
Description
Keywords
Other note
Citation