Impact of connectivity on sustainable development

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-05-16
Department
Major/Subject
Vesi- ja ympäristötekniikka
Mcode
R3005
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
100
Series
Abstract
Connectivity has changed the world for good, and its impact will only increase in the future. Connecting people, and due to Internet of Things (IoT), connecting devices have created and will continue to create various opportunities for individuals, industries and the society. This has a major impact on sustainable development, and it provides solutions that may help improve the economic, social and environmental fields. In the economic field, connectivity and access to the Internet have enabled distance working and various new business opportunities. Connectivity and ICT may increase GDP, generate massive financial benefit and lift people from poverty in developing countries. With the IoT, the industries’ efficiency and productivity may improve and time may be saved. In the social field connectivity enables e.g. studying regardless of people’s physical location and helps improve health and digitalize healthcare. It may help save millions of lives and allow people to contact almost anyone, anywhere, anytime. In addition, it has eased life in many ways on a daily basis in convenient and entertaining ways. The impact of connectivity on the environment is also massive, and the potential to help prevent climate change is great. Connectivity-enabled resource efficiency and dematerialization, again, help replace physical products with services. In the future, ICT may help abate CO2 emissions by much more than it will generate by its deployment. Connectivity and ICT may help decouple economic growth from emissions growth. There will also be challenges and some clear risks. Because of the digital divide, many people are still unable to benefit from connectivity and ICT. Automation may make some jobs disappear in the future, and privacy protection will create some risks for individuals and society. Due to the IoT, energy usage will increase and the numerous devices in the IoT require materials as well. Connectivity must also be reliable; it enables many everyday businesses to operate. All in all, the positive impact is enormous and exceeds the negative impact. The potential that connectivity has is extremely vast, and it should definitely be exploited. Ultimately, connectivity has the potential to create benefits in every field of sustainable development simultaneously: it may very likely create a win-win-win situation.

Konnektiviteetti on muuttanut maailmaa pysyvästi, ja sen vaikutus kasvaa tulevaisuudessa yhä. Internet of Things (IoT) eli asioiden Internet yhdistää ihmisten lisäksi esineitä, jotka voivat kommunikoida keskenään. Tämä luo valtavasti mahdollisuuksia ihmisille, teollisuudelle ja yhteiskunnalle. Potentiaali vaikuttaa kestävään kehitykseen (talous, sosiaalinen puoli, ympäristö) on erittäin suuri. Taloudelliset vaikutukset ovat merkittävät. Konnektiviteetti ja ICT luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ne voivat auttaa nostamaan BKT:tä ja nostaa ihmisiä köyhyydestä etenkin kehitysmaissa. IoT voi auttaa kehittämään monien prosessien ja teollisuudenalojen tehokkuutta ja tuottavuutta sekä säästää merkittävästi aikaa. Sosiaaliset hyödyt ovat hyvin laajat. Konnektiviteetti mahdollistaa opiskelun sijainnista riippumatta, voi auttaa lisäämään ihmisten terveyttä ja digitalisoi terveydenhuoltoa. Se voi välillisesti pelastaa miljoonien ihmisten hengen monella eri tavalla, ja antaa ihmisille mahdollisuuden yhteydenpitoon lähes kenen kanssa tahansa, missä ja milloin tahansa. Konnektiviteetti parantaa elämänlaatua myös monia käytännön asioita helpottamalla. Ympäristövaikutukset ovat myös suuret, ja konnektiviteetti voi auttaa torjumaan ilmastonmuutosta; tulevaisuudessa sen aikaansaamat CO2-päästövähennykset ovat moninkertaiset sen omaan tuotantoon nähden. Konnektiviteetin avulla resurssi- ja materiaalitehokkuus auttavat korvaamaan fyysisiä tuotteita palveluilla. Potentiaali talouskasvun ja päästöjen kasvamisen yhteyden katkaisemiseksi on suuri. Konnektiviteetti aikaansaa myös haasteita. Suuri osa ihmisistä on yhä ilman Internet-yhteyttä, ja siten hyötyjen ulottumattomissa. Automaatio korvaa osan työpaikoista, ja tieto- ja yksityisyydensuoja voivat epäonnistuessaan muodostaa suuren riskin. IoT taas lisää energiankulutusta ja edellyttää paljon materiaalia laitteiden määrän vuoksi. Konnektiviteetin tulee myös olla luotettava; yhteyden katkeaminen voi muodostaa riskin. Tulokset osoittavat, että positiiviset vaikutukset ovat ylivoimaisesti negatiivisia suuremmat, ja konnektiviteetin potentiaali on erityisen merkittävä. Sitä tulee ehdottomasti hyödyntää kestävämpää tulevaisuutta luodessa, sillä konnektiviteetin avulla on mahdollista aikaansaada höytyjä kaikilla kestävän kehityksen osa-alueilla samanaikaisesti: lopputulos on erittäin mahdollisesti win-win-win-tilanne.
Description
Supervisor
Varis, Olli
Thesis advisor
Kolehmainen, Timo
Keywords
connectivity, sustainable development, internet of things (IoT), ICT, positive impact, challenges
Other note
Citation