Gesture based control methods with eyes-free support for mobile devices

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
77
Series
Abstract
The most common method for controlling mobile devices, such as mobile phones or MP3-players, has been by button input or in some cases touche interfaces. Typically in these situations the user has to look at the device to properly control it. Browsing through hundreds or even thousands of songs or contacts might be cumbersome and not usable or accessible in many situations. Gestural interfaces are still fairly uncommon although much research has been done upon them. By using speech feedback and a novel navigation structure, gestural interfaces would allow the user to control a device "Eyes-free", that is, without looking at it. A method to control a device with a gestural interface using a spherical structure, which is a structure that wraps around the user, has been developed earlier at the Helsinki University of Technology. This thesis introduces the first implementation for this KOALA interface done for Apple's iPhone mobile phone, which shows the possibilities and the functionality of the interface in practice. This proof of concept introduces the 'Funkyplayer' application for the iPhone that allows a user to browse through iPhones music library by utilizing a gestural interface with a spherical ego-centric 3D- auditory menu and speech feedback. Funkyplayer proves that the KOALA-interface can be used as an eyes-free control method in a mobile device even with a greater number of menu items. Eyes-free gesture controlling requires some practice, but it can be efficient when mastered.

Yleisin tapa kontrolloida mobiililaitteita, kuten MP3-soitinta, on nappien tai joissain tapauksissa kosketusnäytön avulla. Tyypillisesti käyttäjän tulee katsoa laitteen näyttöä käyttääkseen laitetta oikealla tavalla. Satojen tai jopa tuhansien kappaleiden tai kontaktienselaaminen voi olla monissa tapauksissa hankalaa ja epäkäytännöllistä. Elekäyttöliittymät ovat yhä suhteellisen harvinaisia vaikkakin niitä on tutkittu paljon. Elekäyttöliittymät voisivat puhepalautteella ja uudenlaisella navigointirakenteella mahdollistaa laitteen kontrolloimisen ilman katsekontaktia. Teknillisessä korkeakoulussa on kehitetty tapa kontrolloida laitetta elekäyttöliittymällä käyttäen pallomaista käyttöliittymärakennetta, jossa käyttöliittymä on käyttäjän ympärillä. Tämä diplomityö esittelee Appien iPhonelle implementoidun ensimmäisen KOALA käyttöliittymää hyödyntävän ohjelman, joka osoittaa KOALAn mahdollisuudet ja toiminnallisuudet käytännössä. Implementaationa toimii Funkyplayer ohjelma iPhonelle, joka mahdollistaa musiikkikirjaston selaamisen käyttäen elekäyttöliittymää pallomaisella egosentrisellä 3D-audio menurakenteella ja puhepalautteella. Funkyplayer osoittaa, että KOALA-käyttöliittymää voidaan käyttää mobiililaitteilla eyes-free kontrollimetodina suurillakin valikoilla. Eyes-free eleohjaus on alkuaan hankala hallita, mutta harjoittelulla se voi olla tehokas tapa ohjata laitetta.
Description
Supervisor
Takala, Tapio
Thesis advisor
Kajastila, Raine
Keywords
user interface, käyttöliittymä, gestural control, eleohjaus, eyes-free, eyes-free, iPhone, auditiivinen valikko, auditory menu, iPhone, accelerometers, kiihtyvyysanturi, touch screen, kosketusnäyttö
Other note
Citation