Design of a Generic Reconfigurable Computing Platform

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Signaalinkäsittelytekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
en
Pages
62
Series
Abstract
Suuri osa laskennasta tehdään nykyisin prosessoreilla. Kuitenkin monissa tietokoneissa on erilliset laskentakiihdytyskortit esim. grafiikkaa varten. Kiihdytys voidaan suorittaa joko Application Specific Integrated Circuit (ASIC) tai Field Programmable Gate Array (FPGA) piirillä. Niillä voidaan suorittaa rinnakkaista laskentaa nopeammin kuin prosessorilla. Yleiskäyttöisessä kortissa käytetään ohjelmoitavaa FPGA-piiriä, joka on prototyypeissä paljon ASIC-piiriä halvempi ratkaisu. Uuden teknologian myötä uusia ja nopeampia piirejä tulee myyntiin. Erityisesti FPGA-piirit uusiutuvat usein. Tästä syystä tulee rakentaa uusia laskentakortteja, jos halutaan pysyä kehityksen mukana. Prototyypitys ja yleiskäyttöisyys vaativat paljon logiikkaa. Näistä syistä suunniteltiin uusi FPGA-pohjainen laskenta-alusta. Tässä projektissa valmistettu piirilevy soveltuu laskennan kiihdytykseen. Levy on yleiskäyttöinen ja tarkoitettu käytettäväksi tietokoneen rinnalla, mutta se voi toimia myös itsenäisesti. Levyltä löytyy Universal Serial Bus (USB) 2.0 sarjaliitäntä. Haasteena oli suunnitella aidosti yleiskäyttöinen kortti ja itse kortin valmistus. Piirilevyn suunnittelu opittiin. Kaksi eri sovellusta on jo toiminut kortilla, joten voidaan todeta, että kortti on yleiskäyttöinen.
Description
Supervisor
Skyttä, Jorma
Thesis advisor
Tommiska, Matti
Keywords
computing, FPGA, FPGA, laskenta, PCB, piirilevy
Other note
Citation