Tampereen Musiikkiakatemiatalon laajennus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A folio
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
39+3
Series
Abstract
Tampereen Musiikkiakatemia on historiansa aikana kärsinyt jatkuvista tilaongelmista. 1930-luvulta asti toiminut oppilaitos on toiminut tähän päivään asti erilaisissa vuokratiloissa hajallaan ympäri Tampereen kaupunkia. Koulun ensimmäinen oma, vuonna 1974 valmistunut, rakennus todettiin pian riittämättömäksi. Vuonna 2013 Tampereen Konservatoriotalon säätiö järjesti yleisen kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun laajennuksen suunnittelusta konservatoriotalon tontille. Tässä työssä esitetään suunnitelma, joka pohjautuu arkkitehtuurikilpailun alkuperäiseen kilpailuohjelmaan. Työssä esitellään ensin Musiikkiakatemian ja suunnittelutehtävän taustoja ja suunnittelun kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia lähtökohtia. Arkkitehtuurikilpailun voittaja ja hankkeen nykytila käsitellään lyhyesti. Tuomaristo totesi suunnittelutehtävän kilpailun jälkeen poikkeuksellisen haastavaksi. Suunnittelutontti on ahdas ja kaupunkikuvallinen tilanne vaativa. Pysäköintiratkaisu, suurten salitilojen mahduttaminen tontille ja toimivien huoltoyhteyksien ja käyttäjävirtojen ratkaisu vaatii tarkkaa optimointia. Äänisuunnittelun rooli korostuu suunnittelutehtävässä, ja kokonaisratkaisun on toiminnallisuudeltaan ja hengeltään sovelluttava sekä koulu- että kulttuurirakennukseksi. Tässä työssä esitetty suunnitelma pyrkii löytämään tehtävän haasteisiin tasapainoisen ja perustellun ratkaisun.

Throughout its history Tampere Music Academy has suffered from a constant lack of premises to house its functions. The music school, founded in the 1930’s, has to this day operated in a variety of rental spaces scattered all over the city of Tampere. The spaces in the school’s first own building were soon found insufficient. In 2013 The Foundation of Tampere Music Conservatory conducted an open international architectural competition for the design of an extension building to be built on the school’s property. The design presented in this thesis is based on the original competition program. The history and backgrounds of the Music Academy and the competition are presented first, followed by discussion on the basis for the design both in terms of cityscape and the functional concept of the building. The winner of the architectural competition is presented briefly. After the competition the jury concluded that the design task was exceptionally challenging. The plot is relatively small and the urban context architecturally divided. The parking solution, fitting large music hall spaces in, and getting both service flow and user flow to work requires that the design is well optimized. The role of acoustic design is emphasized in the task, and the overall design solution has to work both in terms of functionality and spirit as a school building as well as a cultural building. The design presented in this thesis strives for a balanced and justified solution to the design problem.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Sanaksenaho, Pirjo
Keywords
laajennus, julkinen rakennus, Tampere, Pyynikki, konservatorio
Other note
Citation