Kaupunkien omistamien rakennusten ylläpidon tietojärjestelmän laatimisen yleissuunnitelmaosa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
8.20
Degree programme
Language
fi
Pages
77 s. + liitt. 11
Series
Description
Supervisor
Tommola, Ensio
Keywords
Other note
Citation