Tuotannonsuunnittelujärjestelmän kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Department
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
65
Series
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Muurimäki, Jarkko
Keywords
production planning, tuotannonsuunnittelu, quality system, toimintajärjestelmä, process thinking, prosessiajattelu, schedule planning, ajallinen suunnittelu, quality assurance, laadunvarmistus, occupational safety planning, työturvallisuussuunnittelu, environmental planning, ympäristösuunnittelu, procurement planning, hankintojen suunnittelu, operating plan, toimintasuunnitelma, site start up, työmaan käynnistäminen, delivery stage of the site, luovutusvaihe
Other note
Citation