Pientalojen rakennuskustannusten vertailu eräässä rakennusyrityksessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
07.63
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 85
Series
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Enkovaara, Esko
Keywords
Other note
Citation