Adapting to the Digital Revolution: Analyzing the Impact of FinTech Innovations on the Banking Industry

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Tieto- ja palvelujohtaminen
Language
en
Pages
20 + 4
Series
Abstract
Technology has rapidly transformed various industries, and the banking sector is no exception. Banks are facing fierce competition from the Financial Technology (FinTech) industry, which is revolutionizing traditional banking and providing customers with innovative and efficient financial services. However, this also presents significant challenges for banks. The study will focus on various perspectives such as the effects of an increased competitiveness from the FinTech industry to the banking business, the impact of banks adopting FinTech tools and innovations, and the customer experience and satisfaction in the banking sector in relation to these developments. The research will also investigate potential risks and rewards for bank customers, including data privacy and security concerns. The study will further investigate the role and effectiveness of regulations in shaping the FinTech landscape and how they influence traditional banking. It will examine how regulators are leveraging RegTech, or Regulatory Technology, to keep pace with FinTech innovations and ensure compliance with regulations. The research will also analyze the impact of regulatory arbitrage, which has led to the rise of shadow banks and the potential risks associated with it. This study contributes to the existing body of knowledge on FinTech in banking and provides valuable insights for regulators, financial institutions, and customers alike.

Teknologia on muuttanut nopeasti eri toimialoja, eikä pankkisektori ole poikkeus. Pankit kohtaavat kovaa kilpailua Financial Technology (FinTech) -toimialalta, joka mullistaa perinteisen pankkitoiminnan ja tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ja tehokkaita rahoituspalveluita. Tämä asettaa kuitenkin myös merkittäviä haasteita pankeille. Tutkimus keskittyy eri näkökulmiin, kuten FinTech-toimialan kilpailukyvyn kasvun vaikutukset pankkitoimintaan, pankkien FinTech-työkalujen omaksumisen vaikutuksiin sekä pankkialan asiakaskokemukseen ja tyytyväisyyteen suhteessa näihin kehityksiin. Tutkimuksessa selvitetään myös mahdollisia riskejä ja etuja pankkiasiakkaille, mukaan lukien tietosuoja- ja turvallisuusnäkökohdat. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan sääntelyn roolia ja tehokkuutta FinTech-kentän muokkauksessa ja sen vaikutusta perinteiseen pankkitoimintaan. Siinä tarkastellaan, kuinka sääntelyviranomaiset hyödyntävät RegTechiä eli sääntelyteknologiaa pysyäkseen FinTechin innovaatioiden tahdissa ja varmistaakseen säännösten noudattamista. Tutkimuksessa analysoidaan myös varjopankkien nousuun johtaneen sääntelyn arbitraasin vaikutuksia ja siihen liittyviä mahdollisia riskejä. Tämä tutkimus täydentää olemassa olevaa FinTech-tietokantaa pankkialalla ja tarjoaa arvokkaita näkemyksiä sääntelyviranomaisille, rahoituslaitoksille ja asiakkaille.
Description
Thesis advisor
Bragge, Johanna
Keywords
FinTech, traditional banking, RegTech, open banking, cyber security
Other note
Citation