Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoinen siirtohinnoittelu - Markkinaehtoperiaatteen soveltaminen kansainvälisen konsernin sisäisissä rahoitustransaktioissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
23 + 6
Series
Description
Thesis advisor
Kykkänen, Tapani
Keywords
siirtohinnoittelu, sisäiset rahoitustransaktiot, markkinaehtoperiaate, etuyhteyssuhde, erillisyhtiöperiaate, konserninäkökulma
Other note
Citation