Effects of transient duty cycle on regulated emissions from a heavy duty diesel engine

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorWesterholm, Mårten
dc.contributor.authorSöderström, Christer
dc.contributor.departmentKonetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorJuhala, Matti
dc.date.accessioned2020-12-04T15:34:38Z
dc.date.available2020-12-04T15:34:38Z
dc.date.issued2002
dc.description.abstractTyön tarkoituksena on tutkia dynaamisen ajon vaikutusta dieselmoottorin CO-, HC-, NOx- ja PM-päästöihin transientissa moottorijarrussa. Työn alkuosassa selvitetään raskaan kaluston moottoreiden uusien testisyklien taustaa ja syitä dynaamisen testisyklin käyttöönottoon sekä käydään läpi testisyklien määritys ja kulku. Lisäksi käsitellään päästöjen syntyä dieselmoottorissa sekä esitellään eri lähteissä julkaistuja staattisten ja dynaamisten testien päästövertailuja. Kokeellinen osa sisältää vertailumittauksia Euro II-tasoisella Volvo DH 10A-dieselmoottorilla staattisten ja dynaamisten testien välillä. Vertailumittauksia tehtiin vakiopisteistä koostuvien (steady state) testisyklien ECE R49 ja ESC (European Stationary Cycle) sekä transientin ETC (European Transient Cycle) testisyklin välillä. Lisäksi tehtiin mittauksia vakiotilassa ETC-syklin keskiteholla ja tuloksia vertailtiin ETC-syklin tuloksiin. Tulosten herkkyyttä tutkittiin ajamalla ETC-sykli direktiivin mukaan liian epätarkasti. Koesyklin profiilin vaikutusta tuloksiin tutkittiin vertailemalla ETC-syklin eri osuuksien päästöjä sekä muodostamalla koesyklejä, jotka olivat profiililtaan erilaisia. Voimakkaan kiihdytystilanteen vaikutus päästöihin selvitettiin muodostamalla testisykli yhdestä ETC-syklin kiihdytysosuudesta. Kiihdytyssyklin päästötuloksia vertailtiin emissiokartasta interpoloituihin arvoihin sekä vakiopistetestien tuloksiin, jotka ajettiin kiihdytyssyklin keskiteholla. Koemoottorin päästöjen suhteelliset erot ESC- ja ETC-syklien välillä olivat lähellä Euro III-päästörajojen perusteella laskettuja arvoja. Vaikka todellinen ajettu ETC-sykli poikkesi viitetestisyklistä sallittua toleranssia enemmän, vaikutus tuloksiin oli vähäinen. CO- ja PM-päästöt riippuivat voimakkaasti kuormanmuutosnopeudesta. ETC-syklin kaupunkiosuudella, missä kuormanmuutokset ovat tiheät ja nopeat, olivat em. päästöt korkeimmillaan. Pelkän pyörintänopeuden muutokset vaikuttivat päästöihin vähäisesti. HC-päästöt riippuivat voimakkaasti moottorin toimintapisteestä, mutta lisääntyivät kuitenkin selvästi nopeimmissa kuormanmuutostilanteissa. NOx-päästöt pienenivät kuormanmuutoksen nopeutuessa. Voimakkaan kiihdytyksen aikana PM-päästöt enemmän kuin kaksinkertaistuivat ja CO-päästöt lähes viisinkertaistuivat verrattuna emissiokartasta interpoloituun arvoon.fi
dc.format.extentiv + 100
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/90491
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120449326
dc.language.isofien
dc.programme.majorAuto- ja työkonetekniikkafi
dc.programme.mcodeKon-16fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titleEffects of transient duty cycle on regulated emissions from a heavy duty diesel engineen
dc.titleDynaamisen kuormitussyklin vaikutus raskaan kaluston dieselmoottorin säänneltyihin pakokaasupäästöihinfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_16632
local.aalto.idinssi19409
local.aalto.openaccessno
Files