Byrokratiasta käsitteellisesti matalaan organisaatioon - tapausesimerkkinä kunnallinen ruokapalvelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1995
Major/Subject
Työpsykologia ja työnjohto-oppi
Mcode
Tuo-53
Degree programme
Language
fi
Pages
126+ liitt. (+20)
Series
Description
Supervisor
Teikari, Veikko
Haatanen, Pekka
Keywords
Other note
Citation