Suoramuunnosvastaanottimen laajakaistaisen analogia-digitaalimuuntimen integrointi CMOS-teknologialla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Piiritekniikka
Mcode
S-87
Degree programme
Language
fi
Pages
78
Series
Abstract
Diplomityössä on tutkittu analogia-digitaalimuuntimen integroimista CMOS-teknologialla. Työssä on vertailtu eri AD-muunnintopologioiden soveltuvuutta suoramuunnosvastaanottimeen ja määritelty yleiset AD-muuntimien ominaisuuksia kuvaavat parametrit. Erityisesti on keskitytty pipeline AD-muuntimien rakenteeseen, piirilohkoihin, mitoitusperusteisiin sekä epäideaalisuuksiin. Työssä integroitiin 0,5µm:n CMOS-prosessilla laajakaistaiseen suoramuunnosvastaanottimeen soveltuva 8-bittinen pipeline AD-muunnin näytteistysnopeudelle 40 MS/s. Muuntimen asteiden resoluutio on 1,5 bittiä, ja muuntimessa sovelletaan digitaalista korjausta. Lopuksi on esitetty, kuinka suunnitellun muuntimen näytteistysnopeus voidaan nelinkertaistaa kaksoisnäytteistyksellä ja kytkemällä kaksi pipeline AD-muunninta rinnakkain.
Description
Supervisor
Halonen, Kari
Thesis advisor
Waltari, Mikko
Keywords
analogia-digitaali, pipeline, CMOS, integroidut analogiapiirit
Other note
Citation