Matkustaja-autolautan konehuonetilojen sammutus- ja palonilmaisujärjestelmien valinta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1996
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
fi
Pages
75
Series
Description
Supervisor
Häkkinen, Pentti
Thesis advisor
Tuomisaari, Maarit
Häkkinen, Pentti
Keywords
Other note
Citation