Hehkulamppujen korvaaminen sisävalaistuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Valaistustekniikka
Mcode
S-118
Degree programme
Language
fi
Pages
68
Series
Abstract
Asetuksen (EY) N:o 244/2009 vaatimukset kotitalouksien ympärisäteileville lampuille poistavat hehkulamput myynnistä vuoteen 2012 mennessä. Korvaavia lamppuja hehkulamppujen tilalle ovat pääosin LED-, pienloiste- ja halogeenilamput. Tässä työssä luotiin katsaus myynnissä olevien korvaavien lamppujen ominaisuuksiin ja hintoihin, tehtiin mittauksia myynnissä olevilla tuotteilla sekä arvioitiin korvaamisen kustannuksia kuluttajan näkökulmasta. Mittausten ja testausten tarkoituksena oli selvittää myynnissä olevien LED-, pienloiste- ja halogeenilamppujen valo- ja sähköteknisiä ominaisuuksia ja yleisesti korvaavien lamppujen soveltuvuutta asuinrakentamiseen. Lampuista mitattiin muun muassa valotehokkuus, väriominaisuudet sekä tehokerroin ja virran harmoniset yliaallot. Polttokokeessa mitattiin valovirran alenema käytössä. Näiden lisäksi testattiin suljetun valaisimen, jossa lämpöolosuhteet ovat normaalia huoneenlämpötilaa vaativammat, vaikutusta LED- ja pienloistelamppujen valontuottoon. Lisäksi myynnissä olevien pienloistelamppujen syttymis- ja lämpenemisajat mitattiin. Himmentämisen vaikutusta valo- ja sähköteknisiin arvoihin myös tutkittiin. Lamppujen valonjako mitattiin goniometrissä sekä ilman valaisinta että erityyppisissä kotitalouksissa käytetyissä valaisimissa. Näiden mittausten tarkoituksena oli selvittää, muuttuuko valaistustulos vaihdettaessa hehkulamput LED- ja pienloistelamppuihin. Valaistustulosta testattiin DIALux- valaistuslaskentaohjelmalla syöttämällä ohjelmalle goniometrissä mitattujen lamppujen ja valaisimien valonjakotiedot.

Requirements of the European Commission regulation (EC) No 244/2009 for non-directional household lamps remove incandescent lamps from the market by the year 2012. Incandescent lamps will be replaced mainly by LED-, CFL- and halogen lamps. In this paper properties of substitute lamps existing in the market was investigated, measurements were done on substitute lamps and costs of the replacement was calculated from the consumer's perspective. Purpose of measuring and testing substitute lamps was to find out luminous and electrical characteristics of the substitute lamps and generally test the applicability of the substitute lamps in households. The measured characteristics were luminous efficiency, color parameters, power factor and harmonic content of the lamp current. In lamp burning test the decrease of luminous flux was measured. In addition to these the effect of enclosed luminaire in which the temperature conditions are non-standard to luminous output of LEDs and CFLs was measured. Also starting- and warm-up times of CFLs were measured. The effect of dimming to electrical and luminous values was investigated as well. Luminous distribution of the substitute lamps was measured in a goniometer both without luminaire and with typical household luminaires.The purpose of the goniometric measurements was to investigate the difference in room illuminance levels when incandescent lamps are replaced by LEDs and CFLs. The simulation was done with DIALux calculation program by inputting the goniometric data of the lamps and luminaires to the program.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Tetri, Eino
Keywords
EcoDesign, replacing incandescent lamps, LED- lamps, CFLs, luminous and elecrical characteristics of substitute lamps, illumination level, lamp costs, sisävalaistus, Eco-Design, hehkulamppujen korvaaminen, LED- lamput, pienloistelamput, korvaavien lamppujen valo- ja sähkötekniset ominaisuudet, valaistustulos, valaistusvoimakkus, kustannukset
Other note
Citation