Integrating a Web Content Management System to a Portal

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Automaation tietotekniikka
Mcode
AS-116
Degree programme
Language
en
Pages
87
Series
Abstract
Informaation tarjoaminen verkon avulla loppukäyttäjälle on yritysmaailmassa yhä tärkeämpää. Sähköiset palvelut ovat osa sitä palvelukokonaisuutta, jonka loppukäyttäjä odottaa yrityksen hänelle tarjoavan. Tarjottavaa informaatiota voidaan hallinnoida verkkosisältöön keskittyneellä sisällönhallintatyökalulla ja palvelut voidaan tuottaa ja esittää portaalijärjestelmässä. Sekä informaatio että palvelut pitää tarjota käyttäjälle yhden näkymän kautta ja yhdenmukaisessa ulkoasussa. Yksi vastaus näihin vaatimuksiin on portaalijärjestelmän ja sisällönhallintajärjestelmän integraatio. Kun halutaan palvella loppukäyttäjää palveluilla ja informaatiolla saman näkymän kautta, tulee sisällönhallintajärjestelmässä hallittu sisältö näyttää portaalin kautta. Portaalin tähän käyttämä integraatiorajapinta on portletti. Portletit ovat portaalin komponentteja, jotka keräävät informaatiota ja palveluja eri lähteistä ja muodostavat fragmentteja, joista portaalisivu koostuu. Työ keskittyy selvittämään toiminnallisia ongelmia näiden järjestelmien integroinnissa, sekä hakemaan ratkaisuja siihen miten järjestelmät saadaan integroitua niin, että mahdollisimman paljon järjestelmien tarjoamasta toiminnallisuudesta pystytään säilyttämään. Integraatiossa on perusongelmia, kuten esim. portaalin sivuhierarkian ja sisällönhallinnan sisältöhierarkian vastaavuuden puuttuminen sekä portletin käyttö pääasiallisena integroivana komponenttina. Nämä perusongelmat aiheuttavat pienempiä yksittäisiä ongelmia, joita työssä on kuvattu ja joihin on haettu ratkaisuja. Jokaiseen ongelmaan on kuvattu ratkaisuvaihtoehtoja, joista yksi on toteutettu ja testattu. Ongelmiin on kuvattu hypoteettiset ideaaliratkaisut, joita vasten sekä toteutettu että muut mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot on evaluoitu. Myös ideaali kokonaisratkaisu on kuvattu. Kaikkiin ongelmiin on löydetty varsin hyvä ratkaisu. Joissakin tapauksissa parempi mahdollinen ratkaisu olisi voitu toteuttaa. Testausympäristön ja ratkaisujen rakennus oli erittäin opettavaista. Jos sama tieto olisi ollut käytössä testausta aloitettaessa kuin testausprojektin lopussa, olisi paremmat ratkaisuvaihtoehdot luultavasti voitu toteuttaa samoilla työmäärillä kuin nyt toteutettu testitoteutus. Kerätty tieto on dokumentoituna tässä tutkielmassa ja se on uudelleen käytettävissä vastaavanlaisissa projekteissa.
Description
Supervisor
Koskinen, Kari O.
Thesis advisor
Kanerva, Ville-Mikko
Keywords
portal, portaali, portlet, portaalijärjestelmä, web content, portlet, content, sisällönhallinta, management, sisällönhallintatyökalu, integration, sisältö, WCM, sähköiset palvelut, CMS, integraatio, e-service, integrointi
Other note
Citation