Toiminnallisuuden regressiotestaaminen ja testiautomaatio 3G -verkkoelementtialustaympäristössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2010
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
79 + [4]
Series
Abstract
Tämä tutkimus kertoo asioista, joita opittiin monimutkaisen 3G-verkkoelementtialustan, jolla on hyvin tiukat vikasietovaatimukset, toiminnallisuuden regressiotestaamisen automatisoinnissa. Tämä testiautomaatioprosessi sisältää sekä toimintotestauksen testitapausten että koko niiden regressiotestaamisen automatisoinnin, päätyen jatkuvan integraation palvelimen käyttöön. Moni asia tehtiin väärin tämän projektin aikana, ja nämä asiat olisi ehdottomasti pitänyt tehdä toisin. Projekti sisälsi uuden toimintotestaustyökalun toteuttamisen ja sen käyttöönoton osana jatkuvan integraation suunnitelmaamme, sekä regressiotestauksen täyden automatisoinnin, antaen selkeitä ja havainnollisia tuloksia, jotka lopulta johtavat koko alustan parempaan laatuun. Paljon asioita opittiin ja ne on esitetty tässä työssä: sekä sudenkuoppia, joita tulee välttää että hyviä käytäntöjä, joita tulisi noudattaa, kuin myös oleellisiin asioihin keskittymistä tällaisessa projektissa - niin kuin mitä tahansa näin laajaa ohjelmistoa tuotettaessa.

This study is about lessons learned in automating the functional regression testing of a complex 3G network element platform that has very strict requirements of fault-tolerance. This test automation process contains automating functional testing test cases as well as automating the whole regression testing, ending in using a continuous integration server. Lots of things went wrong and should have been done otherwise during this project that contained the implementation of a new functional testing tool, taking it into use as a part of our continuous integration strategy and making the regression testing fully automatic; giving reasonable, clear and illustrative results that would lead to a better quality of the whole software. Lots of lessons were learned and all of these are documented here; pitfalls to avoid and good practices to obey, as well as focusing on the essential things in this kind of a project - as well as in the implementation of any software as big as this is.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Jyri
Thesis advisor
Simolin, Jari
Keywords
functional testing, regression testing, test automation, continuous integration, 3G, IPA2800, toimintotestaus, regressiotestaus, testiautomaatio, jatkuva integraatio, 3G, IPA2800
Other note
Citation