Pistelähteiden nopea erottelu Planck-satelliitin datasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2004
Major/Subject
Avaruustekniikka
Mcode
S-92
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 59
Series
Abstract
Aktiiviset galaksit ovat galakseja, joiden keskustat säteilevät enemmän ja vaihtelevammin kuin normaalien galaksien keskustat. Niiden rakennetta ja käyttäytymistä tutkitaan havainnoimalla kaikkia sähkömagneettisen säteilyn taajuuksia. Planck-satelliitti on Euroopan avaruusjärjestön ESA:n kosmista taustasäteilyä vuonna 2007 tutkimaan lähetettävä satelliitti. Taustasäteilyn ohessa Planck-projektissa tutkitaan myös muita radiotaivaan kohteita, kuten aktiivisia galakseja ja Linnunrataa. Olen diplomityönäni toteuttanut ohjelmiston, joka etsii Planckin datasta odotettua voimakkaammin säteileviä aktiivisia galakseja. Ohjelmisto käsittelee dataa tunnin aikajaksoissa. Tulokset saadaan vuorokaudessa, mikä on paljon nopeammin kuin muut pistelähdeluettelot Planck-projektissa. Tämä nopeus on tärkeää, sillä nopeiden tapahtumien tutkiminen vaatii pikaista reagointia. Ohjelmiston havaintojen perusteella hälytetään muita havaintolaitoksia useiden taajuuksien yhteishavaintoja varten. Ohjelmisto tutkii Planckin matalataajuusinstrumentin tuottamaa dataa, taajuuksilla 30-70 gigahertsiä. Näytejono suodatetaan kaistanpaastosuodattimella pistelähteiden etsintää varten. Suodatetusta jonosta ohjelma etsii tarpeeksi korkeat huiput, paikantaa ne taivaalla ja vertaa mitattua säteilyvuota aikaisemmin tehtyihin mittauksiin. Tärkeistä voimakkaasti säteilevistä lähteistä koostetaan päivittäin raportti, joka annetaan ohjelmiston operaattorille. Ohjelmisto tulee toimimaan Planckin matalataajuusinstrumentin datankäsittelykeskuksen tiloissa Triestessä Italiassa koko Planckin toiminta-ajan.
Description
Supervisor
Hallikainen, Martti
Thesis advisor
Tornikoski, Merja
Keywords
active galactic nuclei, Planck, aktiiviset galaksit
Other note
Citation