Komiteamietinnön N:o 1975:105 tarkoittamien yhteisten alueiden lakkaamisen vaikutuksesta Helsingissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
08.20
Degree programme
Language
fi
Pages
95 s. + liitt. 28
Series
Description
Supervisor
Koppinen, Ilmari|Meriluoto, Jouko
Keywords
Other note
Citation