Yksinkertainen menetelmä ulkoverhouslaudoituksen kapillaarisuuden määrittämiseksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
Rak-43
Degree programme
Language
fi
Pages
70+19
Series
Description
Supervisor
Kanerva, Pekka
Keywords
wooden siding board, ulkoverhouslauta, moisture, kosteus, floating method, kellutusmenetelmä, capillarity, kapillaarisuus, water uptake, vedenimu
Other note
Citation