Monikanavaisen DC-elektroenkefalografialaitteiston signaalinkäsittelyohjelm

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Lääketieteellinen tekniikka
Mcode
Tfy-99
Degree programme
Language
fi
Pages
96
Series
Abstract
Tässä diplomityössä suunniteltiin ja toteutettiin 24 kanavaisen DC- elektroenkefalografialaitteiston signaalinkäsittelyohjelma. Mitattavista kanavista otetaan talteen sekä AC- että DC-signaali käyttäen erottimena ali- ja ylipäästösuodatusta. Ohjelman käsiteltäväksi tulee siten 49 kanavaa, kun lisäksi mitataan uloshengitysilman hiilidioksidipitoisuutta. Työn aikana toteutettiin signaalien mittausohjelma, AC- ja DC-signaalien analyysiohjelmat sekä tulostusohjelma analysoitujen signaalien tarkastelua varten. Toteutetut ohjelmat korvaavat aikaisemmin käytössä olleet vanhentuneet ohjelmat ja osan laitteista. Työn kirjallisessa osuudessa selvitettiin EEG-mittauksien taustatietoja liittyen ohjelmien tekemiseen ja laitteistoon hankittuun monikanavaiseen A/D-muuntimeen. Lisäksi perehdyttiin EEG-signaalien syntymekanismeihin ja häiriölähteisiin EEG-mittauksissa sekä kartoitettiin tutkimuksen nykytilaa erityisesti DC-EEG:aan liittyen. Osana työtä oli myös sopivan ohjelmointiympäristön ja monikanavaisen A/D-muuntimen valinta toteutettavaan laitteistoon. Lisäksi työn edetessä ohjelmia testattiin sekä koehenkilöillä että testisignaaleilla.
Description
Supervisor
Katila, Toivo
Thesis advisor
Voipio, Juha
Keywords
electroencephalography, elektroenkefalografia, DC-EEG, DC-EEG, acquisition program, mittausohjelma, analysing program, analyysiohjelma, programming environment, ohjelmointiympäristö, A/D converter, A/D-muunnin
Other note
Citation