Matka inspiraatiosta produktioon

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2022
Department
Major/Subject
Muotoilu
Mcode
ARTS3015
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Opinnäytteeni on tutkielma siitä, miten ideasta syntyy konkreettinen taideteos. Opintojen edetessä olen huomannut, miten hankalaa on sanallistaa omaa tekemistään muille. Tässä työssä tutkin henkilökohtaisen inspiraation ja idea muodostumista, sekä siihen liittyvää prosessia. Tutkimuksessani on kaksi kysymystä: mistä inspiraatio syntyy ja mitä prosessin aikana tapahtuu alkuperäiselle idealle. Toivon, että vastaamalla näihin kysymyksiin tämän työn tuloksena, saan kykyä kertoa omasta työskentelystäni paremmin ja siten kehitän ammatillista ja taiteellista osaamistani. Opinnäytetyöni produktio-osuus on pronssiveistos. Veistoksessani pohdin ihmisen mieltä, sitä mikä on normaalia. Veistoksen inspiraation lähteinä toimivat kolme elementtiä: kiinnostukseni taidehistoriaan, luonnon monimuotoisuuteen, sekä ihmisen mielen lujuuteen ja haurauteen. Materiaalina olen käyttänyt pronssia ja lasia. Taideteoksen tavoitteena on kehittää henkilökohtaista materiaalituntemusta sekä tuoda mielenterveyteen liittyviä asioita näkyväksi taiteen avulla, silloin kun sanat eivät riitä. Kirjallisessa osuudessa keskityn veistoksen käytännönläheisen tekemisen kuvaamiseen ja oman taiteellisen toteutuksen dokumentointiin ideasta valmiiksi veistokseksi. Laajan produktio-osuuden takia koen, että on opettavaista tutkia, kuinka idea muuttuu tehdessä ja mitä tapahtuu luovan prosessin aikana. Dokumentaation välineenä käytän työpäiväkirjaa sekä valokuvausta eri työvaiheista. Opinnäytetyöni on henkilökohtainen prosessi suurten pronssiveistosten tekniikkoihin. Kirjallisessa osuudessa pohdin myös materiaaleiksi valitsemaani pronssia ja lasia, sekä sivuan materiaalien ominaisuuksia, sekä historiaa. Opinnäytteen kirjallinen osuus alkaa pohjustuksella luovasta prosessista ja etenee kronologisessa järjestyksessä inspiraatiosta ideaan ja lopulta valmiiseen veistokseen. Opinnäytetyö osoitti, miten vaikea omaa työskentelyä on tutkia, mutta se avasi minulle paljon ideoita työskentelyn parantamiseen.
Description
Supervisor
Lautenbacher, Nathalie
Thesis advisor
Lautenbacher, Nathalie
Keywords
idea, inspiraatio, pronssi, veistos, taide, lasi
Other note
Citation