Burnt — tutkimus kokeellisista muoteista lasinpuhalluksessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Muotoilu
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
70
Series
Abstract
Opinnäytetyö tutkii kokeellisia muotteja lasinpuhalluksessa. Työn tavoitteena oli kokeilla joustavaa, verkosta muotoiltua muottia, johon oli kiinnitetty erilaisia palavia orgaanisia tuotteitta. Tämän työn tapauksessa käpyjä, kaarnaa ja merenrannoilta löytyneitä oksia. Noista materiaaleista rakennettuihin muotteihin suoritettiin useita koepuhalluksia, jonka jälkeen analysoin tuloksia ja pohdin muottien jatkokehitystä ja käyttöä. Keskityin tutkimuksessani vapaisiin kokeiluihin ja prosessin intuitiiviseen kehitykseen sitä mukaan, kun uusia tuloksia ja ideoita ilmentyi. Tavoitteenani ei ollut suorittaa systemaattista materiaalista tutkimusta, vaan toiveenani oli löytää tämän tutkimuksen kautta mielenkiintoisia muotoja ja pintoja, tehdä havaintoja, jotka mahdollisesti ruokkisivat mielikuvitustani ja omaa taiteellista kasvuani. Pohdin työssäni myös jonkin verran omaa luovaa prosessia ja virheen merkitystä luovassa prosessissa. Työn keskiössä on produktio-osuus, jossa kuvaillaan muottien kokeiluja edeten siinä järjestyksessä, kun ideat muoteista syntyivät. Tämän opinnäytetyön kautta sain paljon uutta tietoa lasin muottiin puhalluksesta. Löysin myös kokeellisen työskentelytavan itselleni hyvin sopivaksi ja hyödylliseksi. Koin, että siirtyminen ideoinnista nopeasti kokeiluun kasvatti luottamusta omaan prosessiin, sekä ruokki ja teki tilaa uusille ideoille.
Description
Supervisor
Lautenbacher, Nathalie
Thesis advisor
Lautenbacher, Nathalie
Keywords
lasinpuhallus, lasi, kokeellinen muotoilu, muotti, taide, luova prosessi
Other note
Citation