Kumpula Manor park

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2007
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
4+39
Series
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Keywords
Kumpula Manor, Kumpulan kartano, historic park, historiallinen selvitys, botanical gardens, kartanopuisto, kasvitieteellinen puutarha
Other note
Citation