Amerikan Aatamit ja laiton paratiisi

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorHeiskanen, Anna
dc.contributor.authorVartiainen, Tuukka
dc.contributor.departmentelofi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorHeiskanen, Anna
dc.date.accessioned2020-12-13T18:36:55Z
dc.date.available2020-12-13T18:36:55Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractTämä opinnäytetyö tutkii amerikkalaisen Deadwood-televisiosarjan (2004–2006) suhdetta lajityyppiinsä westerniin. Työ erittelee sitä, miten Deadwood kierrättää, kommentoi ja kritisoi amerikkalaisen lännenelokuvan traditioita lain, järjestyksen ja vallan teemojen näkökulmista. Tutkimuksessa käytetään esimerkkeinä kolmea sarjan henkilöhahmoa, joiden ominaisuudet ja sarjan edetessä kokemat muutokset ilmentävät sarjamuotoisen tarinankerronnan mahdollisuuksia ja Deadwoodin poikkeuksellisuutta lajityyppinsä kehyksissä. Opinnäytetyö tutkii myös valikoitujen amerikkalaisten lännenklassikoiden kuvauksia laista, järjestyksestä ja vallasta. Opinnäytetyö on rakennettu Deadwood-sarjasta valikoitujen dialogilainausten lisäksi sen luoneen tuottaja-käsikirjoittaja David Milchin sitaattien ympärille, koska sarja rakentuu erottamattomasti Milchin omaan katkeamattomaan dialogiin amerikkalaisen historian, taiteen ja filosofian kanssa. Vartiainen esittää, että Deadwood rikastaa kaupunkiwesternin alalajityyppiä korostamalla amerikkalaisen westernin yksilökeskeisen perspektiivin rinnalla yhteisön kollektiivista kokemusta. Jatkuvajuonisena fiktioteoksena Deadwood tarjoaa tekijöilleen mahdollisuudet käsitellä historiallista muutosta sekä henkilöhahmojen sisäistä muutosta hienovaraisesti ja moniulotteisesti.fi
dc.description.abstractThis thesis explores the relationship between the American television series Deadwood (2004–2006) and its genre western. The work analyses the ways Deadwood recycles, comments, and criticizes the traditions of American Western cinema from the perspectives of law, order, and power. As examples, the study uses three prominent characters from the series. As the series progresses, their characteristics and the changes they experience embody the possibilities of serial storytelling and Deadwood's uniqueness within the framework of its genre. The thesis also analyses selected American Western classics and the images they provide on law, order, and power. In addition to the dialogue quotes from the Deadwood series, the thesis is built around the quotations of the producer-writer David Milch. He created the series, and it is built on his own continuous dialogue with American history, art, and philosophy. Vartiainen suggests that Deadwood enriches the sub-genre of city western by emphasizing the collective experience of community alongside the individual-centred perspective of American Western. As a serial narrative, Deadwood offers its authors the opportunity to deal with historical changes and inner changes of the characters in a subtle and multidimensional way.en
dc.format.extent54
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/97432
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020121356262
dc.language.isofien
dc.programmeTaiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmafi
dc.programme.majorElokuva- ja televisiotuotantofi
dc.subject.keywordelokuvahistoriafi
dc.subject.keywordlännenelokuvatfi
dc.subject.keywordtelevisiosarjatfi
dc.subject.keywordamerikkalaisuusfi
dc.subject.keywordkäsikirjoittaminenfi
dc.subject.keywordYhdysvaltojen historiafi
dc.titleAmerikan Aatamit ja laiton paratiisifi
dc.titleThe American Adams and Illegal Paradiseen
dc.typeG1 Kandidaatintyöfi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
Files