Amerikan Aatamit ja laiton paratiisi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2020
Department
Major/Subject
Elokuva- ja televisiotuotanto
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
54
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö tutkii amerikkalaisen Deadwood-televisiosarjan (2004–2006) suhdetta lajityyppiinsä westerniin. Työ erittelee sitä, miten Deadwood kierrättää, kommentoi ja kritisoi amerikkalaisen lännenelokuvan traditioita lain, järjestyksen ja vallan teemojen näkökulmista. Tutkimuksessa käytetään esimerkkeinä kolmea sarjan henkilöhahmoa, joiden ominaisuudet ja sarjan edetessä kokemat muutokset ilmentävät sarjamuotoisen tarinankerronnan mahdollisuuksia ja Deadwoodin poikkeuksellisuutta lajityyppinsä kehyksissä. Opinnäytetyö tutkii myös valikoitujen amerikkalaisten lännenklassikoiden kuvauksia laista, järjestyksestä ja vallasta. Opinnäytetyö on rakennettu Deadwood-sarjasta valikoitujen dialogilainausten lisäksi sen luoneen tuottaja-käsikirjoittaja David Milchin sitaattien ympärille, koska sarja rakentuu erottamattomasti Milchin omaan katkeamattomaan dialogiin amerikkalaisen historian, taiteen ja filosofian kanssa. Vartiainen esittää, että Deadwood rikastaa kaupunkiwesternin alalajityyppiä korostamalla amerikkalaisen westernin yksilökeskeisen perspektiivin rinnalla yhteisön kollektiivista kokemusta. Jatkuvajuonisena fiktioteoksena Deadwood tarjoaa tekijöilleen mahdollisuudet käsitellä historiallista muutosta sekä henkilöhahmojen sisäistä muutosta hienovaraisesti ja moniulotteisesti.

This thesis explores the relationship between the American television series Deadwood (2004–2006) and its genre western. The work analyses the ways Deadwood recycles, comments, and criticizes the traditions of American Western cinema from the perspectives of law, order, and power. As examples, the study uses three prominent characters from the series. As the series progresses, their characteristics and the changes they experience embody the possibilities of serial storytelling and Deadwood's uniqueness within the framework of its genre. The thesis also analyses selected American Western classics and the images they provide on law, order, and power. In addition to the dialogue quotes from the Deadwood series, the thesis is built around the quotations of the producer-writer David Milch. He created the series, and it is built on his own continuous dialogue with American history, art, and philosophy. Vartiainen suggests that Deadwood enriches the sub-genre of city western by emphasizing the collective experience of community alongside the individual-centred perspective of American Western. As a serial narrative, Deadwood offers its authors the opportunity to deal with historical changes and inner changes of the characters in a subtle and multidimensional way.
Description
Supervisor
Heiskanen, Anna
Thesis advisor
Heiskanen, Anna
Keywords
elokuvahistoria, lännenelokuvat, televisiosarjat, amerikkalaisuus, käsikirjoittaminen, Yhdysvaltojen historia
Other note
Citation