Erään siirtojärjestelmän liikkeet merenkäynnissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
3.24
Degree programme
Language
fi
Pages
80 s. + liitt. 18
Series
Description
Supervisor
Kostilainen, Valter
Keywords
Other note
Citation