Planeettahammaspyörän alhion valmistusmenetelmien optimointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
99
Series
Abstract
Tuulienergiamarkkina kasvaa noin 25 % vuosivauhdilla. Tuotantomäärien lisääntyminen luo paineita tutkia myös planeettahammaspyörän aihion valmistusmenetelmiä. Aihion muokkausmenetelmät vaikuttavat planeettahammaspyörän laatuun ja Moventaksen valmistuksen kokonaiskustannuksiin. Vaihtelu aihion hinnassa ja pehmeän pään koneistuskustannuksissa on huomattava. Mitta- ja muotomuutokset aiheuttavat karkaisimossa kokonaisuuniajan ja hionnassa hionta-ajan pidentymisen. Mitta- ja muotomuutokset aiheuttavat myös muita hiontaongelmia. Työ suoritettiin kirjallisuustutkimuksena ja toimittajien nykytila-analyysinä. Lähteinä käytettiin Teknillisen korkeakoulun kirjastoja ja tietokantapalveluita. Kirjallisuuden ja toimittajien antamien tietojen perusteella määritettyä optimaalista muokkausprosessia arvioitiin Moventaksen asiantuntijoiden kanssa käydyssä palaverissa. Tutkimuksessa havaittiin, että nykyisen aihion laadun ja mitta- ja muotomuutoskäyttäytymisen hallinnan kannalta optimaalinen valmistusmenetelmä koostui poikkileikkaukseltaan ympyrämäisestä lähtöaihiosta, kuumennuksesta, tyssäyksestä, lovestuksesta ja lävistyksestä muotissa, renkaanvalssauksesta, esinuorrutuksesta ja rouhintasorvauksesta. Uusilla kehittyvillä muokkausmenetelmillä havaittiin tutkimuksessa olevan merkittäviä hyötyjä hampaan valmistuksessa nykyiseen vierintäjyrsintään verrattuna. Vierintäjyrsinnällä on hampaan ominaisuuksia heikentäviä vaikutuksia. Hampaan muodon muokkauksella voidaan hampaan ominaisuuksia parantaa jopa 30 %. Vaihtoehtoisiksi menetelmiksi havaittiin poikittaisvalssaus ja hammaspyörän muottitaonta.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Känsäkoski, Simo
Mikkola, Timo
Keywords
wind turbine, tuuliturbiini, gearwheel, hammaspyörä, blank, aihio, forming, muokkaus, optimization, optimointi
Other note
Citation