Paikkasidonnaisuus metroasemien arkkitehtuurissa. Tutkimus Helsingin länsimetron asemien sisäänkäyntitiloista.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3001
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
27
Series
Abstract
Metroasemat toimivat tärkeinä liikennesolmuina, joita ohittaa päivittäin lukuisia matkustajia. Suuren kävijämäärän takia metroasemarakennuksen toimivuus edellyttää luotettavuutta ja siksi sisäänkäynnin suunnittelua ohjaa yleensä käytännöllisyys ja systemaattisia ratkaisumalleja, jolloin paikkasidonnaisuus ja omaperäisyys jäävät toissijaisiksi. Tämän kandidaatintyön tutkimuksen kohteena on metroasemarakennukset ja niiden merkitys kaupunkilaisen arjessa läpikulku- ja oleskelupaikkana, paikallisena maamerkkinä, alueellisen identiteetin näytöksenä ja muovaajana. Tarkoituksena on tutkia, mitä lisäarvoa asemarakennukset voivat tarjota kävijöilleen ja alueelleen. Työssä käsitellään metroasemarakennuksen tiloja kahdesta näkökulmasta: fenomenologinen ja sosiaalinen. Näkökulmia käsitellään teoriapohjaisesti käyttäen aiheellista kirjallisuutta. Teoriaa sovelletaan kahden metroasemakohdetta analyysissa kahden näkökulmien pohjalta. Nykypäivän kaupunkielämässä ja kaupunkiympäristössä metroasemien käytännöllinen merkitys metroasemalaiturin ja katutason välisenä siirtymätilana on suuri. Metroasemien sisäänkäynnin ympärillä olevat ulko- ja sisätilan väliin jäävät tilat toimivat tärkeinä pysähtymis- ja kohtaamispaikkoina kaupunkilaisen arjessa. Lippuhallit ja erityisesti metroasemien paviljongit ovat tyhjänoloisia, ja niitä voi käyttää tiivistyvässä kaupunkiympäristössä monipuolisempi. Rullaporraskuilu on kokemuksellisesti erittäin rikastuttava ja ainutlaatuinen tila, jolla on todella paljon käyttämätöntä potentiaalia varsinkin ajallisessa ulottuvuudessa. Alueellisena maamerkkinä metroasemarakennus voi toimia paikallisten arvojen näytöksenä ja vahvistaa paikallista identiteettiä. Kuitenkin, jos metroaseman olemus ei ole sopusoinnussa ympäröivän alueen arvojen kanssa, se saattaa häiritä paikallista harmoniaa. Kävijöiden assosiaatiot metroasemien kanssa vaikuttavat heidän käsitykseensä paikallisesta identiteetistä ja voivat muokata sitä tavalla, joka joko tukee tai haastaa paikallisia arvoja.
Description
Supervisor
Özer-Kemppainen, Özlem
Thesis advisor
Siitonen, Tuomas
Keywords
metroasema, paikkasidonnaisuus, sisäänkäynti, kokemus, siirtymätila, länsimetro
Other note
Citation