Orchestrating a network of independent retailers

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorWallin, Johan
dc.contributor.authorJouhtio, Mikko
dc.contributor.departmentInformaatio- ja luonnontieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorLaamanen, Tomi
dc.date.accessioned2020-12-05T13:49:40Z
dc.date.available2020-12-05T13:49:40Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractTavoitellessaan tehokkuutta ja kilpailukykyä monet vähittäiskauppaverkostot tiivistävät verkoston jäsenten välistä yhteistyötä sekä keskittävät päätöksentekoa ja koordinointia. Tämä kehityssuunta on osoittautunut erityisen haastavaksi itsenäisistä kauppiaista koostuvissa verkostoissa, joissa verkoston keskusorganisaatiolla ei ole hierarkkista määräysvaltaa ja keskitetty päätöksenteko on alisteinen kauppiaiden hyväksynnälle. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, kuinka itsenäisistä kauppiaista koostuvan verkoston keskusorganisaatio voi parantaa verkostonsa kilpailukykyä. Tutkimusongelmaa lähestytään orkestrointi-käsitteen kautta, jolla viitataan keskusorganisaation kyvykkyyteen luoda arvoa mobilisoimalla ja integroimalla verkoston jäsenten resursseja ilman suoraa käskyvaltaa verkoston jäseniin. Tutkimuksen teoreettisessa osassa tarkastellaan olemassa olevaa tietämystä arvoverkostoista, orkestroinnista, organisaatioiden välisistä tietojärjestelmistä ja vähittäiskaupan toimitusketjun yhteistyöstä. Tämän aikaisemman tutkimuksen tarkastelun pohjalta muodostetaan teoreettinen viitekehys vähittäiskauppaverkoston orkestrointiin. Tätä viitekehystä tarkastellaan ja kehitetään pidemmälle laadullisessa tapaustutkimuksessa, joka kuvaa kuinka suomalaisen urheiluvälineiden vähittäiskauppaverkoston keskusorganisaatio pyrki kehittämään verkostoaan. Tutkimuksen perusteella keskusorganisaation kyky toimia orkestroijana riippuu sen omista ominaisuuksista, sen asemasta verkostossa, verkoston tiheydestä ja verkoston jäsenten suostumuksesta orkestroivaan lähestymistapaan. Tutkimus esittää, että luodakseen lisäarvoa itsenäisistä kauppiasta koostuvan verkoston orkestroinnilla, keskusorganisaation tulee vaalia niin sanotun orkestrointiarkkitehtuurin sosiaalista, operationaalista ja informaatiokerrosta. Tutkimus identifioi viisitoista orkestrointitoimintoa, joilla keskusorganisaatio voi vaalia näitä kolmea orkestrointikerrosta. Lisäksi tutkimus tuo esiin vähittäiskauppaverkoston orkestroinnin mahdollisia riskejä ja haasteita sekä korostaa organisaatioiden välisten tietojärjestelmien merkitystä tiedon jakamisessa orkestroidussa vähittäiskauppaverkostossa. Tutkimuksen tärkeimpiä havaintoja ovat keskusorganisaation tarjoamien kustannustehokkaiden keskitettyjen toimintojen ja palveluiden suuri merkitys sekä keskusorganisaation tarve varmistaa verkoston jäsenten sitoutuminen ja solidaarisuus. Lisäksi tutkimuksen tulokset korostavat keskusorganisaation ja verkoston jäsenten rajallisten resurssien tehokkaan hallinnan merkitystä.fi
dc.format.extent103
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/95715
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120554549
dc.language.isoenen
dc.programme.majorYritysstrategia ja kansainvälinen liiketoimintafi
dc.programme.mcodeTU-91fi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordretail networksen
dc.subject.keywordvähittäiskauppaverkostotfi
dc.subject.keywordorchestrationen
dc.subject.keywordorkestrointifi
dc.subject.keywordinterorganizational information systemsen
dc.subject.keywordorganisaatioidenväliset tietojärjestelmätfi
dc.subject.keywordretail supply chain collaborationen
dc.subject.keywordvähittäiskaupan toimitusketjun yhteistyöfi
dc.titleOrchestrating a network of independent retailersen
dc.titleItsenäisistä kauppiaista koostuvan verkoston orkestrointifi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthyes
local.aalto.digifolderAalto_11090
local.aalto.idinssi36057
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Jouhtio_Mikko_2008.pdf
Size:
56.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format