Pintaliitostekniikkaan siirtymisjärjestelyt yrityksissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1990
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
Ele-66
Degree programme
Language
fi
Pages
58
Series
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Paavo
Keywords
pintaliitostekniikka
Other note
Citation