Planning the Implementation of Quality of Service in Multi-Protocol Label Switched Networks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
xiii + 82 s. + liitt. 3
Series
Abstract
Tässä työssä kuvataan palvelunlaatuluokkien suunnitteluvaiheet MPLS (Multi-Protocol Label Switched) verkkoon. Suunnittelun tarkoituksena oli löytää itse verkkoa ja asiakkaiden palveluita tutkimalla sopiva malli liikenteen jaotteluun, siten että kaikki asiakkaat saavat riittävän hyvän palvelun runkoverkosta. Analyysin pohjalta valittiin neljä luokkaa, joihin liikenne tullaan jakamaan. Näiden luokkien toimivuutta nykyisellä laitteistolla ja ohjelmistoilla tutkittiin laboratoriossa. Saatujen tuloksien perusteella nykyisillä laitteistoilla ja etenkin ohjelmistoilla ei ole mahdollista toteuttaa riittävän stabiilia ympäristöä tuotantoon. Lukuisat viat nykyisissä ohjelmistoversioissa estävät näiden ominaisuuksien käyttöönoton. Tuloksena saatiin kuitenkin testausmalli ja ympäristö, joiden avulla voidaan nopeasti todeta uusien ohjelmistoversioiden toimivuus.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Manninen, Esa
Keywords
QoS, Differentiated Services, MPLS, MPLS QoS
Other note
Citation