Tuotesuunnittelu graafisen alan tuotannonohjausjärjestelmässä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1996
Major/Subject
Tietämystekniikka
Mcode
Tik-93
Degree programme
Language
fi
Pages
65
Series
Description
Supervisor
Syrjänen, Markku
Thesis advisor
Mankki, Jussi
Keywords
Other note
Citation